KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Dzień Babci i Dziadkato wspaniała okazja żeby podziękować wszystkim osobom starszym za trud i radość ich życia. To dzięki starszemu pokoleniu my jesteśmy. Dziękuję Wam za to! Pięknie potrafią wzruszyć i uradować nasze serca dzieci. Tym razem to mieszkańcy naszego Domu odwiedzili Przedszkole nr 11 i podziwiali kunszt aktorski, recytatorski, wokalny i taneczny przedszkolaków. Doceniamy wysiłki i starania wychowawcze rodziców i wychowawców Przedszkola. Dzieci były i są wspaniałe!

AD. 04.02.2019Powrót do Aktualnościtemplatemo.com