KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

O nasDom Pomocy Społecznej w Lesznie jest jednostką organizacyjną Miasta Leszna realizującą całodobowe usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i pielęgnacyjne dla osób w podeszłym wieku z całego kraju. DPS w Lesznie mieści się przy ul. Janusza Korczaka 1.
DPS w Lesznie wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nr 10. Posiadamy wymagany standard usług określony rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej.
Dysponujemy 36 miejscami dla kobiet i mężczyzn. Mieszkańcy naszego domu zamieszkują w pokojach jedno i dwuosobowych. Przy każdym dwupokojowym segmencie znajduje się toaleta i łazienka. W domu prowadzona jest rehabilitacja grupowa oraz indywidualna. Do dyspozycji mieszkańców jest świetlica, jadalnia, sala terapeutyczna oraz kaplica. I co bardzo ważne w naszym domu jest domowa kuchnia, która przyrządza bardzo smaczne domowe posiłki. Mieszkańcy mają zapewnione 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dom zapewnia także usługi pielęgniarskie.
DPS posiada szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Mieszkańcy mogą korzystać między innymi z zajęć muzycznych, plastycznych, kulinarnych i innych. Dysponujemy bogatą biblioteką własną oraz ściśle współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną w Lesznie. Umożliwiamy również udział w spektaklach teatralnych, przedstawieniach muzycznych oraz recytatorskich. Ciekawą i niespotykaną formą terapii są regularne spotkania przy tzw. obieraniu ziemniaków, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W czasie tych spotkań mieszkańcy Domu strużą warzywa, obierają owoce na przetwory zimowe i kompoty sezonowe ale przede wszystkim cieszą się wspólną pracą i rozmowami. Wykonywane czynności bardzo wspomagają motorykę małą natomiast kończący pracę poczęstunek przy kawie i cieście stanowi doskonałą formę wsparcia oraz integracji dla uczestników. W każdym spotkaniu bierze udział dyrektor zapraszany przez mieszkańców, dzięki czemu następuje naturalna i swobodna wymiana myśli, emocji, zaangażowania w życie Domu. Przede wszystkim jest to wspaniały czas na rozmowy, wymianę informacji, dzielenie się radościami, smutkami. Dużym uznaniem cieszą się również obchodzone wspólnie „urodziny miesiąca”, w czasie których mieszkańcy obchodzący urodziny w danym miesiącu otrzymują życzenia oraz drobne prezenty. Jest to kolejna okazja do spotkań przy kawie, herbacie i słodkim poczęstunku w dobrym towarzystwie. Ważną zasadą funkcjonowania naszego Domu jest stworzenie miłej, serdecznej i rodzinnej atmosfery. I co ważne, na to pracuję zarówno wszyscy pracownicy jak i mieszkańcy.
Budynek i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych.
Dom położony jest w centrum miasta otoczony piękna zielenią. W cieniu drzew umiejscowione są drewniane altanki, w których można znaleźć schronienie przed słońcem i kroplami deszczu.
W najbliższym otoczeniu można nacieszyć oczy pięknymi i kolorowymi kompozycjami kwiatowymi.

Galeria zdjęć


templatemo.com