KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Zamówienia Publiczne 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Dotyczy: "Remont Dachu Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznie"

  Informacja do pobrania: tutaj


 2. Informacja z Otwarcia Ofert
  Dotyczy: "Remont Dachu Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lesznie"

  Informacja do pobrania: tutaj


 3. PRZETARG -zamówienie publiczne DPS, remont dachu

  Zobacz Biuletyn Zamówień Publicznych:
  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=126d2ce5-ff05-4a95-9d0a-2b286da5f969

  SIWZ i materiały do pobrania: tutaj


templatemo.com