KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Sprawozdanie finansowe za 2018  1. Bilans na dzień 31.12.2018 r. tutaj

  2. Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r. tutaj

  3. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2018 r.tutaj

  4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r. tutaj