KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Sprawozdanie finansowe za 2020 1. Bilans jednostki za rok 2020 tutaj

 2. Informacja dodatkowa dot. Bilans za rok 2020 tutaj

 3. Rachunek zysków i strat za rok 2020 tutaj

 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2020 tutajSprawozdanie finansowe za 2019 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego tutaj

 2. Bilans na dzień 31.12.2019 r. tutaj

 3. Wyciąg z danych - Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 r. tutaj

 4. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2019 r.tutaj

 5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r. tutaj

 6. Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 r. tutajSprawozdanie finansowe za 2018 1. Bilans na dzień 31.12.2018 r. tutaj

 2. Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r. tutaj

 3. Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2018 r.tutaj

 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r. tutaj