KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

Linki do wybranych stron


 1. Ustawa o pomocy społecznej:

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040640593/U/D20040593Lj.pdf

 2. MOPR w Lesznie:

  http://moprleszno.pl/

 3. Urząd Miasta Leszna:

  https://www.leszno.pl/

 4. Rejestr domów pomocy społecznej Wojewody Wielkopolskiego:

  https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej

templatemo.com