KONTAKT
Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul. Janusza Korczaka 1
64-100 Leszno
tel. 65-529-49-04

Dyrektor Alicja Data

WOLONTARIAT OZDROWIEŃCÓWSzanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w dniu 1 grudnia br. zainaugurowany został nowy moduł w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pod nazwą "Wolontariat ozdrowieńców”.

Osoby, które przechorowały Covid-19 jako ozdrowieńcy mogą wspomagać Domy Pomocy Społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Chęć pomocy w domu pomocy społecznej będzie można zgłosić przez odpowiedni formularz, który znajduje się na stronie internetowej https://wspierajseniora.pl. Poprzez system CAS zgłoszenie zostanie przekazane do odpowiedniego DPS. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia Dom Pomocy Społecznej podejmuje indywidualny kontakt z wolontariuszem, ustalając zasady pomocy.

Przewidywane formy pomocy świadczone przez wolontariuszy:

  • rozmowy z mieszkańcami,
  • podawanie posiłków,
  • organizowanie zajęć dla mieszkańców,
  • wsparcie pracowników w opiece nad mieszkańcami,
  • zajęcia/czynności porządkowe,
  • inne (w zależności od posiadanych kwalifikacji).

Należy podkreślić, że wolontariuszami będą mogły być wyłącznie osoby zdrowe, w pełni sił, nie wykazujące objawów przeziębienia lub grypy czy innych chorób. Wykonywanie czynności w ramach wolontariatu musi odbywać się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa. Oznacza to, że w stosunku do wolontariuszy będą miały zastosowanie wszelkie zalecenia i rekomendacje dotyczące pracowników DPS. Wolontariusze obowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej oraz przestrzegania zasad higieny.

Zachęcamy do zgłaszania się ozdrowieńców do wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie.
Powrót do Strony Głównej


templatemo.com